Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • MHC-V77DW

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία
 • Το Spotify Connect γίνεται διαθέσιμο για χρήση ακόμη και με δωρεάν λογαριασμό
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού πρέπει να εκτελείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διανομής μουσικής του Chromecast built-in.
  Αν δεν εγκαταστήσετε την ενημέρωση μη αυτόματα, θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις υπάρξει ενεργή σύνδεση δικτύου και η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την ασφαλή επικοινωνία
 • Ενημέρωση της υπηρεσίας διανομής μουσικής Spotify για συνέχιση της χρήσης της
 • Λύνει το πρόβλημα κατά το οποίο ο ήχος του μικροφώνου παρακάμπτεται ορισμένες φορές, όταν χρησιμοποιούνται τα κουμπιά KEY CONTROL
 • Επιλύει την παράκαμψη του ήχου σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιούνται τα κουμπιά KEY CONTROL, κατά την αναπαραγωγή μουσικής για εκτεταμένο χρονικό διάστημα
 • Προστέθηκε η ασύρματη λειτουργία στερεοφωνικού ήχου
 • Υποστήριξη για την αναπαραγωγή μουσικής από συσκευές SCMS-T μέσω Bluetooth στην ασύρματη λειτουργία στερεοφωνικού ήχου
 • Προστέθηκε η λειτουργία πολλών δωματίων μέσω Google Cast
 • Προστέθηκε η λειτουργία διασύνδεσης φωτισμού LED κατά τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας πολλών δωματίων ή στερεοφωνικού ήχου
 • Υποστηρίζει την αναπαραγωγή μουσικής από εξωτερική συσκευή USB κατά τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας πολλών δωματίων
 • Βελτίωση της λειτουργικής σταθερότητας

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού, έκδοση "SYS 6.04" για το MHC-V77DW

Έκδοση αρχείου

 • SYS 6.04

Μέγεθος αρχείου

 • 183 MB (192.536.768 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 06-08-2019

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν το υλικολογισμικό της συσκευής σας είναι η έκδοση "SYS 6.04" ή μεταγενέστερη, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
 2. Πατήστε [OPTIONS] (Επιλογές).
 3. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "SYSTEM" (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε
 4. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "VERSION" (Έκδοση) και στη συνέχεια πατήστε


Σημαντική σημείωση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα MHC-V77DW
 • Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα MHC-V77DW και μην το αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος κατά την ενημέρωση
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης.
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο σύστημα MHC-V77DW:

Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο / δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Μια ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet)
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση του συστήματος MHC-V77DW μέσω διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και στη συνέχεια κατεβάστε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου στο σύστημα MHC-V77DW.

Τι χρειάζεστε:

 • Μια ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

 1. Συνδέστε το σύστημα MHC-V77DW στην πηγή διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Πατήστε το κουμπί της μονάδας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο "UPDATE" (Ενημέρωση) στην οθόνη.
 2. Πατήστε [OPTIONS] (Επιλογές)
 3. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "SYSTEM" (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε
 4. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "UPDATE" (Ενημέρωση) και στη συνέχεια πατήστε
 5. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "VIA NW" (Μέσω δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε
 6. Πατήστε για να επιλέξετε "EXEC" (Εκτέλεση)
 7. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "YES" (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε
 8. Περιμένετε μέχρι οι διαδικασίες λήψης, αντιγραφής αρχείου και ενημέρωσης ολοκληρωθούν.
  • Λήψη: ο χρόνος λήψης θα εξαρτηθεί από τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο
  • Αντιγραφή αρχείου: στη συνέχεια θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 10 δευτερόλεπτα)
  • Ενημέρωση λογισμικού: στη συνέχεια θα γίνει ξανά αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 30 δευτερόλεπτα)
  • Κατόπιν θα ξεκινήσει η κατάσταση επίδειξης
 9. Πατήστε ξανά στη μονάδα και ενεργοποιήστε το σύστημα.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι SYS 6.04, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν κατά την ενημέρωση εμφανιστεί το μήνυμα "Download Error"/"Push POWER" (Σφάλμα λήψης/Πατήστε POWER), σημαίνει ότι η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε.

 1. Πατήστε και απενεργοποιήστε το σύστημα
 2. Πατήστε – το σύστημα θα ενεργοποιηθεί
 3. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά (ή μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση στο δίκτυο) και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη στο σύστημα
 • Έχει ανάψει το εικονίδιο UPDATE (Ενημέρωση)
  • Η ενημέρωση λογισμικού ΔΕΝ ολοκληρώθηκε, αλλά το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
  • Δοκιμάστε ξανά να κάνετε ενημέρωση μέσω δικτύου από τα προηγούμενα βήματα.
   Αν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, αντί της ενημέρωσης μέσω δικτύου, δοκιμάστε να ενημερώσετε το λογισμικό με τη διαδικασία μέσω της συσκευής USB flash.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια θα τη μεταφέρετε στο MHC-V77DW.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X έκδοση 10.6 ή νεότερη

Αν έχετε Windows® 10/8.1, χρησιμοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας επιφάνειας εργασίας.
Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές με συμβατό λειτουργικό σύστημα.

Απαιτήσεις μέσων εγγραφής

Μονάδα μνήμης flash USB: Χωρητικότητα: Περισσότερο από 256 MB

Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις μονάδες USB flash.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ:
 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται κανένα άλλο πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.
 2. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη σελίδα
 3. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιον φάκελο το αποθηκεύσατε
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG [183 MB (192,536,768 bytes)]
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB:
 1. Τοποθετήστε τη μονάδα USB flash στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας
 2. Διαμορφώστε την μονάδα USB flash
 3. Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης στον ΡΙΖΙΚΟ κατάλογο της μονάδας USB flash

Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, εάν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή εάν τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνδέστε τη μονάδα USB flash στην υποδοχή USB του MHC-V77DW.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:
 1. Ενεργοποιήστε το MHC-V77DW πατώντας το κουμπί
 2. Πατήστε [OPTIONS] (Επιλογές)
 3. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "SYSTEM" (Σύστημα) και στη συνέχεια πατήστε
 4. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "UPDATE" (Ενημέρωση) και στη συνέχεια πατήστε
 5. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "VIA USB" (Μέσω USB) και στη συνέχεια πατήστε
 6. Πατήστε για να επιλέξετε "EXEC" (Εκτέλεση)
 7. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα ↑/↓ για να επιλέξετε "YES" (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε
 8. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "UPDATING" (Ενημέρωση).

 9. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αντιγραφής αρχείου και ενημέρωσης.
  • Αντιγραφή αρχείου: στη συνέχεια θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 10 δευτερόλεπτα)
  • Ενημέρωση λογισμικού: στη συνέχεια θα γίνει ξανά αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος (περίπου 30 δευτερόλεπτα)
  • Κατόπιν θα ξεκινήσει η κατάσταση επίδειξης

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι SYS 6.04, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εμφανιστεί το μήνυμα "File Error" (Σφάλμα αρχείου), "No File" (Κανένα αρχείο) ή "Read Error"/"Push POWER" (Σφάλμα ανάγνωσης/Πατήστε POWER), σημαίνει ότι η ενημέρωση απέτυχε.

 1. Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο ενημέρωσης είναι σωστό και ότι έχει τοποθετηθεί στον ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash, και δοκιμάστε ξανά τα προηγούμενα βήματα.
 2. Αν δεν μπορείτε και πάλι να εκτελέσετε την ενημέρωση, δοκιμάστε ξανά με άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.