Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WX-920BT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα Bluetooth
 • Επιλύει μικρότερα προβλήματα

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

Τα παρακάτω πλεονεκτήματα και βελτιώσεις επίσης περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο ήχος είναι παραμορφωμένος όταν το HPF (Υψιπερατό φίλτρο) έχει οριστεί σε ON (Ενεργοποίηση)

Απαιτήσεις συστήματος

Τι χρειάζεστε

 • υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • συσκευή αποθήκευσης USB
  Σημείωση:
 • Δεν υποστηρίζεται μνήμη USB με μορφή exFAT.
 • Δεν υποστηρίζεται μνήμη USB με χωρητικότητα πάνω από 32 GB.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • WX920BT_M12S36.zip

Έκδοση αρχείου

 • M 12 / S 36

Μέγεθος αρχείου

 • 725 KB (743.041 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 07-08-2019

Προετοιμασία

 • Ισχύουσες εκδόσεις υλικολογισμικού:
  • Αν το υλικολογισμικό της μονάδας σας είναι η έκδοση "M 12 / S 36" ή μεταγενέστερη, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε ενημέρωση

Πώς να επιβεβαιώσετε την έκδοση υλικολογισμικού στην κύρια μονάδα

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "SRC" για 1 δευτερόλεπτο στην κύρια μονάδα για να απενεργοποιήσετε την πηγή και να εμφανίσετε το ρολόι
 3. Πατήστε το κουμπί "MENU"
 4. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εμφανιστεί το στοιχείο "GENERAL" (Γενικά) και πατήστε το κουμπί ελέγχου
 5. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εμφανιστεί το στοιχείο "SET FIRMWARE" (Ορισμός υλικολογισμικού) και πατήστε το κουμπί ελέγχου
 6. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εμφανιστεί το στοιχείο "FW VERSION" (ΕΚΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) και πατήστε το κουμπί ελέγχου. Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

Λήψη και εγκατάσταση

1. Προετοιμασία: πώς να προετοιμάσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για την ενημέρωση υλικολογισμικού

 1. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε έχετε πραγματοποιήσει διαμόρφωση επιλέγοντας το σύστημα αρχείων FAT16 ή FAT32
 2. Φροντίστε ο υπολογιστής σας να είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ
 3. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας
  • Όνομα αρχείου: WX920BT_M12S36.zip
  • Μέγεθος αρχείου: 725 KB (743.041 byte)
 4. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip που λάβατε
 5. Αντιγράψτε το αρχείο "WX920BT_M12S36.U88" στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, αν το αρχείο δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν έχει τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου
 6. Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας

2. Ενημέρωση: πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της κύριας μονάδας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αποθήκευσης USB

Σημειώσεις:

 • Αυτή η διαδικασία ενημέρωσης (στο αυτοκίνητο ή το σκάφος σας) διαρκεί περίπου 2 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί
 • Φροντίστε να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω
 • Για να μην πέσει πολύ η τάση της μπαταρίας κατά τη διαδικασία ενημέρωσης, συνιστάται να εκτελείτε την ενημέρωση με τη μηχανή του αυτοκινήτου (ή του σκάφους) σας αναμμένη. Πριν από την έναρξη της ενημέρωσης με τη μηχανή του αυτοκινήτου (ή του σκάφους) σας αναμμένη, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το όχημα σε ασφαλή περιοχή και ότι η μηχανή θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "SRC" για 1 δευτερόλεπτο στην κύρια μονάδα για να απενεργοποιήσετε την πηγή και να εμφανίσετε το ρολόι
 3. Πατήστε το κουμπί "MENU"
 4. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εμφανιστεί το στοιχείο "GENERAL" (Γενικά) και πατήστε το κουμπί ελέγχου
 5. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εμφανιστεί το στοιχείο "SET FIRMWARE" (Ορισμός υλικολογισμικού) και πατήστε το κουμπί ελέγχου
 6. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εμφανιστεί το στοιχείο "FW UPDATE" (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) και πατήστε το κουμπί ελέγχου
 7. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εμφανιστεί το στοιχείο "FW UPDATE-YES" (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΝΑΙ) και πατήστε το κουμπί ελέγχου
 8. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "INSERT USB" (ΕΙΣΑΓΩΓΗ USB), συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στην πρόσοψη της κύριας μονάδας
 9. Η ενημέρωση θα ολοκληρωθεί σε περίπου 2 λεπτά και μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς, η μονάδα θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση αυτόματα
 10. Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού έχει ενημερωθεί στην έκδοση M 12 / S 36