ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Λογισμικό συστήματος φακών SEL135F18GM (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση έκδ.02 (Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • Φακός: SEL135F18GM
 • Σημειώσεις: Αυτή η ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακού είναι διαθέσιμη σε σώμα E-mount.
  • Ορισμένα μοντέλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν την ενημέρωση. (λίστα μοντέλων)
  • Κατά τη χρήση της PXW-FS7M2, ακολουθήστε τη διαδικασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της PXW-FS7M2.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιωμένη απόκριση διαφράγματος όταν ο φακός είναι προσαρτημένος στα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών ILCE-9, ILCE-9M2 και ILCE-7RM4.
 • Μπορείτε να επιλέξετε «Focus Priority» (Προτεραιότητα εστίασης) από το μενού «Aperture Drive in AF» (Μονάδα διαφράγματος σε ΑΕ) όταν ο φακός είναι προσαρτημένος σε φωτογραφική μηχανή ILCE-9 (με έκδοση υλικολογισμικού 6.00 ή μεταγενέστερη).

Σημειώσεις:

 • Αυτή η ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακού είναι διαθέσιμη σε σώμα E-mount.
  • Ορισμένα μοντέλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν την ενημέρωση. (λίστα μοντέλων)
 • Όταν χρησιμοποιείτε την PXW-FS7M2, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος φακών SEL135F18GM (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση έκδ.02 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 02

Μέγεθος αρχείου

 • 2.54 MB (2.544.369 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-01-2020

Προετοιμασία

Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών.

 • Η έκδοση λογισμικού συστήματος φακών [Ver.01][Εκδ.01] πρέπει να ενημερωθεί.
 • Έκδοση λογισμικού συστήματος φακών [Ver.02][Έκδ.02], η ενημέρωση δεν απαιτείται.

 1. Επιλέξτε Menu (Μενού) →Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


 3. Εάν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών στον υπολογιστή σας κι ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος φακών εκτελώντας την ενημέρωση.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος φακών είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Mac:

 • macOS 10.13 - 10.15

Σημαντικό:
Για macOS 11 – 12, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "System Software Update Helper" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερα
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος φακών.
 • Άλλα στοιχεία για φωτογραφική μηχανή εναλλάξιμου φακού α
  • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής: Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται χωριστά)
   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρία σημάδια) ή περισσότερα. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). Αποσπάστε την κάθετη λαβή, όταν ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος φακού.
  • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
   Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.
 • Άλλα στοιχεία για φωτογραφική μηχανή - εκπομπή και παραγωγή
  • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής: Ο ειδικός προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
  • Καλώδιο USB

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Η ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος φακών χρησιμοποιώντας άλλη φωτογραφική μηχανή.
 • Τοποθετήστε το φακό στη φωτογραφική μηχανή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται χωριστά). (για φωτογραφικές μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς)
 • Χρησιμοποιήστε το ειδικό τροφοδοτικό AC κατά την ενημέρωση. (Για επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές).
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος φακού, χρησιμοποιήστε τον ειδικό προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.(για Φωτογραφική μηχανή - Μετάδοση και Παραγωγή)
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν.
 • Αφού αφαιρέσετε την μπαταρία και το τροφοδοτικό AC, συνδέστε το φακό με την ενημέρωση. (Για επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές)
 • Κλείστε τις άλλες εφαρμογές λογισμικού πριν από την ενημέρωση.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.
 • Μην συνδέσετε ακόμη τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών:

 1. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 2. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_SEL135F18GMV2D.dmg].
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Μόλις το αρχείο ληφθεί επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών Έκδ.02 για SEL135F18GM.

Βήμα 1: Ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών

 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_SEL135F18GMV2D.dmg] που κατεβάσατε. - Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Update_SEL135F18GMV2D] που εμφανίζεται στην Επιφάνεια εργασίας.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [UpdateSetting Tool] (εργαλείο ρύθμισης ενημέρωσης).
 4. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης.
  Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης

  Μόλις προβληθεί το μήνυμα από το σύστημα, θα εμφανιστεί η οθόνη ασφάλειας και απορρήτου.
  • Αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα πριν την εμφάνιση της οθόνης "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο), πατήστε το κουμπί [OK].
   Πατήστε το κουμπί ΟΚ
  • Ανοίξτε την καρτέλα "General" (Γενικά) από την οθόνη "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο) και επιτρέψτε την ανάγνωση του λογισμικού συστήματος "Sony Corporation".
   Οθόνη ασφάλειας και απορρήτου
   Σημείωση: Αν έχετε ήδη δώσει την έγκρισή σας στο παρελθόν, η οθόνη ασφάλειας και απόρρητου δεν θα εμφανιστεί.
  • Αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση στο macOS, αφού έχετε πατήσει το κουμπί [Allow] (Να επιτραπεί), κάντε επανεκκίνηση και επιστρέψτε στην αρχή της διαδικασίας ενημέρωσης.
  • Αν εξακολουθούν να μην εμφανίζονται οι οθόνες "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο), κλείστε το παράθυρο.
  • Αν εμφανίζεται το μήνυμα και η οθόνη "Security and Privacy" (Ασφάλεια και Απόρρητο) δεν εμφανίζεται, κλείστε και τα δύο με το κουμπί [OK].
   Οθόνη αποκλεισμού επέκτασης συστήματος

 5. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή.
  • Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για τη σύνδεση USB.
   Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με το καλώδιο USB
  • Συνδέστε την μηχανή στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB (παρέχεται). Εμφανίζεται η ένδειξη "USB Mode" [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
  • Πατήστε [OK]. Αν εμφανίζεται το μήνυμα, κλείστε το πατώντας το κουμπί [OK].
   Πατήστε το κουμπί ΟΚ
   Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

 6. Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών.


 7. Ενεργοποιήστε την κάμερα. Αν η κάμερα είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά.
  Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του Lens System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) - [Setup] (Εκκίνηση) - [USB Connection Setting] (Ρύθμιση σύνδεσης USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η μαζική αποθήκευση.(Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο.) Αν είναι επιλεγμένη άλλη λειτουργία εκτός από την μαζική αποθήκευση, επιλέξτε [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).


 8. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
  - Αν υπάρχει ένας άλλος ακροδέκτης USB με τον υπολογιστή, επανασυνδέστε το καλώδιο USB σε άλλο ακροδέκτη USB.

 9. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών.Το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται στον υπολογιστή και στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται το μήνυμα «Follow computer instructions.» (Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή).
  Υπολογιστής:

  Φωτογραφική μηχανή:


  Σημείωση: Από εδώ και στο εξής, ποτέ μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος Φακών.
  Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να εμφανιστούν οι αλλαγές ανάλογα με το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής.

 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων:
  • Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «The update is not available for your model.». (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας),Ελέγξτε εάν το αρχείο του λογισμικού συστήματος που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι το σωστό αρχείο για το φακό που είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική σας μηχανή.
   Σε περίπτωση που εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB,απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κι επιστρέψτε στο βήμα 1 «Start up lens system software updater» (Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών).
  • Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Could not find camera with the lens for this update mounted.» (Δεν βρέθηκε φωτογραφική μηχανή με φακό για αυτήν την ενημέρωση),ελέγξτε εάν η φωτογραφική σας μηχανή απαριθμείται στην ενότητα «Σχετικά προϊόντα» και εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή με καλώδιο USB
 11. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Εάν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού συστήματος φακών είναι .02, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση


 12. Βεβαιωθείτε ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι η .01 και κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο). Τα δεδομένα μεταφέρονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.


 13. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:


  Κάντε κλικ στην επιλογή «Finish» (Τέλος).
 14. Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά και οι ράβδοι προόδου εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 30 δευτερόλεπτα).


 15. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα «Lens update complete.» (Η ενημέρωση φακού ολοκληρώθηκε) στη φωτογραφική μηχανή.
  Εάν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εξαφανίζεται η οθόνη της σειράς QX. 16. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό,επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος φακών είναι η Έκδ.02.

 1. Στη φωτογραφική μηχανή επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε

Όταν η οθόνη παραμένει μαύρη για πάνω από 15 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την κάμερα, αφήστε την για μερικά λεπτά και στη συνέχεια εισαγάγετε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.