Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • HVL-F60RM

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιωμένη σταθερότητα εκπομπής φωτός

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Ενεργοποιεί τη λειτουργία "External Flash Set" (Ρύθμιση εξωτερικού φλας) με συμβατές φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμο φακό.
  Σημείωση: Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν το φλας είναι τοποθετημένο απευθείας στην φωτογραφική μηχανή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη με φλας εκτός φωτογραφικής μηχανής με καλώδιο.
 • Συμβατά μοντέλα φωτογραφικής μηχανής:

  • ILCE-7RM4 (με έκδοση υλικολογισμικού 1.10 ή μεταγενέστερη)
  • ILCE-7RM3 (με έκδοση υλικολογισμικού 3.10 ή μεταγενέστερη)
  • ILCE-7M3 (με έκδοση υλικολογισμικού 3.10 ή μεταγενέστερη)

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος HVL-F60RM (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.01 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 2.01

Μέγεθος αρχείου

 • 1.7 MB (1.683.447 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21-04-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.2.01, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Επιλέξτε [Menu] (Μενού) → [2/2] → [VERSION] (Έκδοση) → [FLASH] (φλας) στη συσκευή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 600 MB ή μεγαλύτερη
 • Ελεύθερος χώρος RAM: 512 MB ή περισσότερα

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας συσκευής:
  • Τέσσερις καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μεγέθους AA)
  • ή
  • Τέσσερις πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υβριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH) μεγέθους AA
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καινούργιες ή πλήρως φορτισμένες μπαταρίες.
 • Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο USB ή το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο με την μηχανή.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε τέσσερις καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μεγέθους AA) ή τέσσερις πλήρως φορτισμένες μπαταρίες υβριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH) μεγέθους AA.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της συσκευής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές εκτός από τον υπολογιστή είναι αποσυνδεδεμένες.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης:

Κάντε αυτές τις ενέργειες όσο είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παρέχεται από την Silicon Labs απαιτείται κατά την ενημέρωση αυτής της συσκευής.

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο. Αποθηκεύστε το κατεβασμένο αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κατεβασμένο αρχείο "SiLabsUSBDriverDisk.dmg". Μη συνδέετε τη συσκευή σε αυτό το χρονικό σημείο.
 2. Ο φάκελος [Silicon Labs VCP Driver Install Disk] (Δίσκος εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης Sillicon Labs VCP) εμφανίζεται.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο [Install CP210x VCP Driver] (Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης CP210x VCP) μέσα στον φάκελο.
 4. Εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης. Πατήστε [Continue] (Συνέχεια) για να συνεχίσετε.
 5. Θα εμφανιστεί η οθόνη άδειας χρήσης λογισμικού. Πατήστε [Agree] (Συμφωνώ).
 6. Απαιτείται άδεια εγκατάστασης των βοηθητικών εργαλείων. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον λογαριασμό διαχειριστή.
 7. Μόλις η επέκταση αποκλειστεί, ανοίξτε τις προτιμήσεις συστήματος "Security & Privacy" (Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων).
 8. Πατήστε το κλειδί στις προτιμήσεις συστήματος "Security & Privacy" (Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων) και επιλέξτε [Allow] (Να επιτρέπεται).

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 3. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_HVLF60RMV201.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_HVLF60RMV201.dmg] που κατεβάσατε. Μην συνδέετε τη συσκευή σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Έγινε ανάπτυξη του στοιχείου [Update_HVLF60RMV201].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο.
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης.

 6. Το System Software Updater εκκινείται.

 7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 8. Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο USB ή το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο με την μηχανή. Έπειτα, συνδέστε τον υπολογιστή και τη συσκευή. Η οθόνη LCD της συσκευής απενεργοποιείται όταν είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο USB.

  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the device for this update" (Δεν βρέθηκε η συσκευή για αυτή την ενημέρωση). Δοκιμάστε τα εξής, εάν συμβεί αυτό.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

 9. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD για τη συσκευή, πατήστε [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση.
  Αφού βεβαιωθείτε ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι η "Ver.2.10" (Έκδ.2.10) ή παλιότερη, κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο).

  Σημείωση: Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι "2.01" ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση.
  Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και πατήστε [Finish] (Τέλος), απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση

 10. Η συσκευή εκτελεί αυτόματα επαναφορά.
  Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται.

  Σημείωση: Το εικονίδιο που φορτώνει μπορεί να μη φαίνεται ανάλογα με την έκδοση OS που χρησιμοποιείτε.

 11. Εκκινήστε την ενημέρωση
  Μετά από την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Κατά την ενημέρωση (περίπου 10 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

 12. Ολοκληρώστε την ενημέρωση
  Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
  Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, κατόπιν, συνδέστε το ξανά.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Έκδ. 2.01.

 1. Επιλέξτε [Menu] (Μενού) → [2/2] → [VERSION] (Έκδοση) → [FLASH] (φλας) στη συσκευή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.