Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • HVL-F45RM

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από την τελευταία ενημέρωση

 • Βελτιωμένη σταθερότητα εκπομπής φωτός.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Ενεργοποιεί τη λειτουργία "External Flash Set" (Ρύθμιση εξωτερικού φλας) με συμβατές φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμο φακό.
  Σημείωση: Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν το φλας είναι τοποθετημένο απευθείας στην φωτογραφική μηχανή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη με φλας εκτός φωτογραφικής μηχανής με καλώδιο.
 • Συμβατά μοντέλα φωτογραφικής μηχανής:

  • ILCE-7RM4 (με έκδοση υλικολογισμικού 1.10 ή μεταγενέστερη)
  • ILCE-7RM3 (με έκδοση υλικολογισμικού 3.10 ή μεταγενέστερη)
  • ILCE-7M3 (με έκδοση υλικολογισμικού 3.10 ή μεταγενέστερη)

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Λογισμικό συστήματος HVL-F45RM (υλικολογισμικό) - Ενημέρωση, έκδ.2.01 (Mac)

Έκδοση αρχείου

 • 2.01

Μέγεθος αρχείου

 • 1.9 MB (1.940.295 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21-04-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.2.01, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Επιλέξτε [Menu] (Μενού) → [2/3] → [VERSION] (Έκδοση) → [FLASH] (φλας) στη συσκευή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Macintosh:

 • macOS 10.13 - 10.15, 11

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 600 MB ή μεγαλύτερη
 • Ελεύθερος χώρος RAM: 512 MB ή περισσότερα

Άλλο υλικό

 • Πηγή τροφοδοσίας συσκευής:
  • Τέσσερις καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μεγέθους AA)
  • ή
  • Τέσσερις πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υβριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH) μεγέθους AA
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καινούργιες ή πλήρως φορτισμένες μπαταρίες.
 • Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο USB ή το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο με την μηχανή.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε τέσσερις καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μεγέθους AA) ή τέσσερις πλήρως φορτισμένες μπαταρίες υβριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH) μεγέθους AA.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της συσκευής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές εκτός από τον υπολογιστή είναι αποσυνδεδεμένες.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".
 3. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου [Update_HVLF45RMV201.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Βήμα 1: Εκκινήστε το Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_HVLF45RMV201.dmg] που κατεβάσατε. Μην συνδέετε τη συσκευή σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Έγινε ανάπτυξη του στοιχείου [Update_HVLF45RMV201].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο.
 5. Το System Software Updater εκκινείται.
 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 7. Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο USB ή το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο με την μηχανή. Έπειτα, συνδέστε τον υπολογιστή και τη συσκευή. Η οθόνη LCD της συσκευής απενεργοποιείται όταν είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο USB.

  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the device for this update" (Δεν βρέθηκε η συσκευή για αυτή την ενημέρωση). Δοκιμάστε τα εξής, εάν συμβεί αυτό.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.

 8. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD για τη συσκευή, πατήστε [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση.
  Αφού βεβαιωθείτε ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι η "Ver.2.10" (Έκδ.2.10) ή παλιότερη, κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο).

  Σημείωση: Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι "2.01" ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση.
  Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε τη σύνδεση USB και πατήστε [Finish] (Τέλος), απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή.

  Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση

 9. Η συσκευή εκτελεί αυτόματα επαναφορά.
  Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται.

  Σημείωση: Το εικονίδιο που φορτώνει μπορεί να μη φαίνεται ανάλογα με την έκδοση OS που χρησιμοποιείτε.

 10. Εκκινήστε την ενημέρωση
  Μετά από την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Κατά την ενημέρωση (περίπου 10 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

 11. Ολοκληρώστε την ενημέρωση
  Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
  Όταν εμφανιστεί η οθόνη, πατήστε το κουμπί [Finish] (Τέλος) και αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, κατόπιν, συνδέστε το ξανά.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας είναι η Εκδ.2.01.

 1. Επιλέξτε [Menu] (Μενού) → [2/3] → [VERSION] (Έκδοση) → [FLASH] (φλας) στη συσκευή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.