Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-XB23
 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Υποστήριξη για δημιουργία ομάδας σύνδεσης πάρτι και ομάδας σύζευξης στερεοφωνικού ήχου στην εφαρμογή "Sony | Music Center"
 • Υποστηρίζει τη συσκευή Google Fast Pair σε συσκευή Android
 • Οθόνη στάθμης μπαταρίας ηχείου σε συσκευή Android/iOS

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

Τα παρακάτω πλεονεκτήματα και βελτιώσεις επίσης περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση.

 • Επιλύει το πρόβλημα κατά το οποίο, μετά την αποσύνδεση του καλωδίου USB Type-C, η ένδειξη CHARGE παραμένει αναμμένη και η μπαταρία έχει εξαντληθεί

Απαιτήσεις συστήματος

 • Σε συσκευή Android (έκδοση 5.0 μεταγενέστερη) ή σε συσκευή iOS (iOS 11.0 ή μεταγενέστερη)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony | Music Center"
 • Τα ηχεία πρέπει να συνδεθούν στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 3700 για τα SRS-XB23/SRS-XB33/SRS-XB43

Έκδοση αρχείου

 • 3700

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-07-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η "3500" ή παλιότερη, συνιστούμε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 2. Εκκινήστε την εφαρμογή «Sony | Music Center».
 3. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή "Sony | Music Center".
 4. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις).
 5. Επιλέξτε "System" (Σύστημα).
 6. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού (αριθμοί σε κόκκινο πλαίσιο).

Σημαντική σημείωση

 • ΜΗΝ πραγματοποιήσετε την ενημέρωση σε μέρος όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως:
  • στο τραίνο/σε μέρη όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα
  • κοντά σε συσκευές μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (συσκευή Android/iOS και ηχεία) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος μέσω προσαρμογέα τροφοδοτικού AC με USB (SRS-XB23/SRS-XB33) ή προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (SRS-XB43) πριν την έναρξη της ενημέρωσης.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια από τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Πριν από την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Στις συσκευές Android, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
  Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 1,5 MB (SRS-XB23) και περίπου 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
  Στις συσκευές iOS, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 10 λεπτά.
  Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 1,5 MB (SRS-XB23) και περίπου 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση.
 • Για την ενημέρωση αυτών των ηχείων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
  • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
  • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ηχεία.
  • Εκτελέστε την ενημέρωση στα ηχεία.

Λήψη και εγκατάσταση

Για την ενημέρωση αυτών των ηχείων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
 2. Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ηχεία.
 3. Εκτελέστε την ενημέρωση στα ηχεία.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Σύνδεση σε πρίζα ρεύματος.
  • [SRS-XB23/SRS-XB33]
   Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC με USB και το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C για να συνδέσετε την θύρα DC IN 5V της μονάδας σε μια πρίζα ρεύματος.
  • [SRS-XB43]
   Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στη θύρα DC IN 5V στο ηχείο και την πρίζα AC.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την μπαταρία.
 2. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 3. Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Music Center".
 4. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή "Sony | Music Center".
 5. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
 6. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη "Update the software of the speaker" (Ενημέρωση του λογισμικού του ηχείου). Μπορείτε να πατήσετε "More Info" (Περισσότερες πληροφορίες).
 7. Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται η "Έκδοση 3700" και πατήστε "ΟΚ" για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
 8. Αφού ξεκινήσει η λήψη και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
 9. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην απενεργοποιείτε τα ηχεία κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Διαφορετικά, τα ηχεία μπορεί να καταστούν ακατάλληλα για χρήση. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε "OK".
 10. Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση έχει αναβαθμιστεί στο ακόλουθο βήμα.
 11. Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τελειώσει η ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα [Check the firmware version] (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού).
Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού "3700", η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε "OK".
 2. Επανεκκινήστε (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά) το ηχείο.
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Music Center" και επαναλάβετε την ενημέρωση

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Εάν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 3700, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση υλικολογισμικού. Μπορείτε να ελέγξετε την Έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή "Sony | Music Center". Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην επιλογή "Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού" σε αυτήν τη σελίδα.