Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • ICD-TX800
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η συσκευή εγγραφής IC ή το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται μετά τη χρήση τηλεχειριστηρίου REC σε συσκευή με iOS 13

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις εκδόσεις των Microsoft Windows που χρησιμοποιούνται ευρέως:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν υποστηρίζεται από άλλα λειτουργικά συστήματα, εκτός αυτά που αναφέρονται παρακάτω.

Στοχευμένα περιβάλλοντα υπολογιστή

 • Windows 10
 • Windows 8,1

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • ICD-TX800_V101.exe

Έκδοση αρχείου

 • 1.01

Μέγεθος αρχείου

 • 12,2 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 06-08-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Το ICD-TX800 που έχει έκδοση υλικολογισμικού χαμηλότερη από 1.01. Αν η έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας είναι ήδη 1.01, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Πώς να επιβεβαιώσετε την έκδοση μοντέλου και υλικολογισμικού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να επιβεβαιώσετε την έκδοση μοντέλου και υλικολογισμικού.

 • Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME στο τηλεχειριστήριο έως ότου εμφανιστεί το αρχικό μενού
 • Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Κοινές ρυθμίσεις → Πληροφορίες συστήματος

Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση
 • Δημιουργήστε από πριν αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα στη μονάδα στον υπολογιστή, επειδή τα δεδομένα που θα παραμείνουν στη μονάδα, θα χαθούν κατά την ενημέρωση. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε αν τα κομμάτια και τα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από αυτήν την ενημέρωση
 • Κατά την ενημέρωση, η μονάδα θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 40 MB. Επιβεβαιώστε το μέγεθος στα παρακάτω βήματα
 • Κατά τη λήψη του προγράμματος και την ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα ανήκει στον διαχειριστή
 • Αν εμφανιστεί το παράθυρο [User Account Control] (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη), επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του παραθύρου και κάντε κλικ στο [Yes] (Ναι)

Εγκατάσταση

Λεπτομέρειες

Διαδικασία ενημέρωσης
 1. Επανεκκινήστε το σύστημα εγγραφής IC. (Σύρετε τον διακόπτη Hold/Power προς το Power (Λειτουργία) και κρατήστε τον στη θέση αυτή για οκτώ δευτερόλεπτα.)
 2. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης ξεκινάει κάνοντας κλικ στο κουμπί Λήψη
 3. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, συνδέστε τη συσκευή εγγραφή IC στο PC σας μέσω σύνδεσης USB.
 4. Κλείστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας
 5. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο και ακολουθήστε μήνυμα που εμφανίζεται
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την ενημέρωση
  • Κατά την ενημέρωση, η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη εξέλιξης της σύνδεσης USB απενεργοποιείται από τα πλήκτρα ελέγχου
  • Το μήνυμα αποσύνδεσης USB ενδέχεται να εμφανίζεται σε ορισμένους υπολογιστές.
 6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της ενημέρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος
Μετά την ενημέρωση

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα [Check the firmware version] (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού).
Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού "1,01", η αναβάθμιση πέτυχε.