Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιτρέπει σε DSEE HX και Ισοσταθμιστή να λειτουργούν ταυτόχρονα
  Σημείωση: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect για να χρησιμοποιήσετε και το DSEE HX και τον Ισοσταθμιστή
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο η μπάρα ρύθμισης έντασης ήχου εμφανίζεται ακούσια
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο οι λειτουργίες έντασης ήχου δεν εφαρμόζονται σωστά ενώ η μουσική είναι σε παύση

Απαιτήσεις συστήματος

 • Σε συσκευή Android (έκδοση 5.0 μεταγενέστερη) ή σε συσκευή iOS (iOS 11.0 ή μεταγενέστερη)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε iOS 13.1, εκτελέστε την ενημέρωση χρησιμοποιώντας το iOS 13.2 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony | Headphones Connect".
 • Τα ακουστικά πρέπει να συνδεθούν στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 2.0.2 για WI-1000XM2/WH-H910N

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 2.0.2

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 30-09-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν το υλικολογισμικό είναι η έκδοση "2.0.2" ή μεταγενέστερη, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.
Αν δεν είστε βέβαιοι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού έχετε:

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 3. Πατήστε τις τρεις κουκκίδες (κουμπί μενού) στην επάνω δεξιά γωνία.

  *Η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
 4. Επιλέξτε την Έκδοση της συσκευής σας που εμφανίζεται στο Μενού. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
 5. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • ΜΗΝ "Φορτίζετε την μπαταρία" και ΜΗΝ "Απενεργοποιείτε" τη συσκευή κατά τη λήψη/μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση, διαφορετικά τα ακουστικά μπορεί να υποστούν βλάβη.
 • ΜΗΝ απενεργοποιείτε τη συσκευή

  ΜΗΝ πατάτε το κουμπί λειτουργίας στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

 • ΜΗΝ πραγματοποιήσετε την ενημέρωση σε μέρος όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως:
  - στο τραίνο/σε μέρη όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα
  - κοντά σε συσκευές μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (συσκευή Android/iOS και ακουστικά) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια από τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Πριν από την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Στις συσκευές Android, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
  Στις συσκευές iOS, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση.
 • Ρυθμίστε τη λειτουργία "Automatic Power Off" (Αυτόματη απενεργοποίηση) (λειτουργία απενεργοποίησης όταν δεν είναι συνδεδεμένα) στο "Sony | Headphones Connect" σε "Do not turn off" (Να μην απενεργοποιείται) κατά την ενημέρωση και ενώ τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα.
  *Αν οι ρυθμίσεις έχουν αλλάξει για την ενημέρωση, φροντίστε να τις επαναφέρετε στις προηγούμενες, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 • Για την ενημέρωση αυτών των ακουστικών, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
  • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
  • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ακουστικά.(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά κανονικά ενώ γίνεται η μεταφορά στο παρασκήνιο, αλλά ο Βοηθός Google δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη μεταφορά.)
  • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Λήψη και εγκατάσταση

Για την ενημέρωση αυτών των ακουστικών, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
 • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
 • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ακουστικά.
 • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  • Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο παρελθόν, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Android.
  • Αν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο παρελθόν, επιλέξτε τα ακουστικά σας.
  • Όταν η ρύθμιση "Automatic download of software" (Αυτόματη λήψη λογισμικού) είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" (η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση), η λήψη και η μεταφορά του λογισμικού ενημέρωσης θα γίνει αυτόματα.
   Μεταβείτε στο βήμα 6.
  • Αν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης λογισμικού, η λήψη και η μεταφορά του ενημερωμένου λογισμικού δεν θα ξεκινήσει αυτόματα.
   Μεταβείτε στο βήμα 4 για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 3. Αφού γίνει η σύνδεση και η ενημέρωση είναι διαθέσιμη, στην οθόνη μηνύματος "The latest headphones software is available" (Το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών είναι διαθέσιμο), πατήστε "More info" (Περισσότερες πληροφορίες).
 4. Στην οθόνη "Update Software" (Ενημέρωση λογισμικού), βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η έκδοση 2.0.2 (Version 2.0.2) και πατήστε "START" (ΕΝΑΡΞΗ).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Switching software transfer destination…" (Εναλλαγή προορισμού μεταφοράς λογισμικού…), μην κάνετε τίποτα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.
 5. Στην οθόνη "Update the headphones software" (Ενημέρωση λογισμικού ακουστικών), πατήστε "More info" (Περισσότερες πληροφορίες).
 6. Στην οθόνη "Update Software" (Ενημέρωση λογισμικού) πατήστε "START" (Έναρξη).
 7. Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.
  οθόνη προόδου
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ενημέρωση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν και θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα και θα γίνει αυτόματα επανασύνδεση με τη συσκευή Android ή iOS μέσω Bluetooth για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 8. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε "OK".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 2.0.2. Αν ναι, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα [Check the firmware version] (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού).
Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού "2.0.2", η αναβάθμιση ήταν επιτυχημένη.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε "OK".
 2. Επανεκκινήστε τα ακουστικά (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά).
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και επαναλάβετε την ενημέρωση

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Εάν η έκδοση εμφανίζεται ως η 2.0.2, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση υλικολογισμικού. Μπορείτε να ελέγξετε την Έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην επιλογή "Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού" σε αυτήν τη σελίδα.