Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • This program will update Memory Card Reader Writer Driver to version 6.2.9600.29072

Απαιτήσεις συστήματος

 • Windows® 8.1 64-bit

Πληροφορίες αρχείου

File Name

 • EP0000605039.exe

File Version

 • 6.2.9600.29072

File Size

 • 10,605,688 byte

Release Date

 • 08-10-2020

Προετοιμασία

Important Notes

 • During the installation of this file, be sure that you are logged in as the Administrator or as a user with Administrative rights.
 • To ensure that no other program interferes with the installation, save all work and close all other programs. The Taskbar should be clear of applications before proceeding.
 • It is highly recommended that you print out these instructions for use as a reference during the installation process.

Λήψη και εγκατάσταση

Download and Installation Instructions

 1. To ensure that no other program interferes with the installation, save all work and close all other programs. The Taskbar should be clear of applications before proceeding.
 2. Download the EP0000605039.exe file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
 3. Go to the directory where the file was downloaded and double-click the EP0000605039.exe file to begin the installation.
 4. At the "User Account Control" screen, click "Yes".
 5. Follow the on-screen instructions.

The installation of the Realtek Memory Card Reader Writer Driver Update is complete.