Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθήκη υποστήριξης Chromecast built-in για Audio v1.36
  • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα Chromecast built-in για Audio

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Βελτιωμένη συνδεσιμότητα με ασύρματο υπογούφερ
 • Βελτιωμένη συνδεσιμότητα με άλλους κατασκευαστές τηλεοράσεων
 • Υποστήριξη για Αναπαραγωγή Spotify στο ενσωματωμένο Chromecast (Spotify Cast)
 • Επιτρέπει τη λειτουργία Multi-room Group Sync
 • Επιτρέπει τη συντήρηση της υπηρεσίας "Spotify Connect" στο κοντινό μέλλον

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Υλικολογισμικό οικιακού κινηματογράφου στην έκδοση M39.R.0516

Έκδοση αρχείου

 • M39.R.0516

Μέγεθος αρχείου

 • 223 MB (234.798.988 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 20-10-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά εάν το μοντέλο του συστήματος οικιακού κινηματογράφου είναι νέο.Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M39.R.0516 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οπότε, εάν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε "HDMI2" ως είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε [Setup] (Ρύθμιση) > [System Settings] (Ρυθμίσεις συστήματος) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη του τηλεχειριστηρίου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER
 5. Επισημάνετε το στοιχείο System Information (Πληροφορίες συστήματος) στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο ENTER
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version M39.R.0516" - εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M39.R.0516 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στην μπάρα ηχείων
 • Μην απενεργοποιείτε την μπάρα ηχείων και μην την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες
 • Κατά τη διάρκεια της λήψης και της ενημέρωσης του λογισμικού, μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο δικτύου (LAN). Διατηρείτε τα συνδεδεμένα.
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη του συστήματος.

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην μπάρα ηχείων:

Τι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο / δίκτυο
***ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ***
 • Ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • Έναν υπολογιστή
 • Μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση της μπάρας ηχείων μέσω Internet

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση μέσω του Internet στην μπάρα ηχείων.

Τι χρειάζεστε:

 • Ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου στο Διαδίκτυο
 • Να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο σε:
  • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω καλωδίου Ethernet ή δρομολογητή ασύρματου δικτύου)
  • μια συμβατή τηλεόραση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. (Οπότε, αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο σήματος)
 2. Συνδέστε την μπάρα ηχείων στην πηγή διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
 4. Πατήστε [HOME] στη τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Στο μενού [Home] (Αρχικό), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε [Setup] (Ρύθμιση) > [Software Update] (Ενημέρωση λογισμικού) > [Update via Internet] (Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου) και, κατόπιν, πατήστε [Enter].
 2. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Βρέθηκε νέα έκδοση λογισμικού στο δίκτυο. Θέλετε να κάνετε ενημέρωση του λογισμικού;)]. Επιλέξτε [OK] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε [ENTER].
 3. Για να ξεκινήσει η ενημέρωση μετά τη λήψη του λογισμικού χρειάζονται περίπου 5 λεπτά.
 4. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516] (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Ποτέ μην απενεργοποιείτε κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση M39.R.xxxx. Νέα έκδοση M39.R.0516.]. Επιλέξτε [Start] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και πατήστε [ENTER].
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα [Update Caution] (Προσοχή! Ενημέρωση!)]. Επιλέξτε [OK]χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε [ENTER].
 7. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα ["UPDT"]στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
 8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμού έχει ολοκληρωθεί όταν στην εμπρός οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μήνυμα [DONE]. Μην απενεργοποιείτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και μην το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, γίνεται αυτόματα επανεκκίνηση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M39.R.0516, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του συστήματος οικιακού κινηματογράφου μέσω του Διαδικτύου.

 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Η ενημέρωση απέτυχε. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB με τα αρχεία ενημέρωσης για να επαναλάβετε τη διαδικασία. Εάν η ενημέρωση αποτύχει ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών).
  1. Ο δρομολογητής, καθώς και όσες συσκευές έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και το δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου (κανονικό ή διασταύρωσης) ανάμεσα στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και το δρομολογητή.
  3. Όλα τα καλώδια ανάμεσα στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και το δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  4. Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης.

  Εάν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Αφού ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, το μήνυμα [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει.
  Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου που διαθέτετε, η διαδικασία αναβάθμισης μέσω Διαδικτύου ενδέχεται να διαρκέσει πολλή ώρα (έως και 60 λεπτά). Γι' αυτό το λόγο, το μήνυμα [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] [Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Όταν εκτελείτε την αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης και η επικοινωνία με το διακομιστή είναι αδύνατη. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση υλικολογισμικού.
  • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  • Ελέγξτε εάν έχετε επιβεβαιώσει ότι το σύστημα οικιακού κινηματογράφου έχει τη δική του διεύθυνση IP στις ρυθμίσεις δικτύου (εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο του διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης).
  • Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Η ενημέρωση συνεχίζεται για περισσότερα από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  Εάν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο, δοκιμάστε να το συνδέσετε με καλώδιο στο δίκτυο και επαναλάβετε τη διαδικασία.
  Εάν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Εκτελέστε διαγνωστικό έλεγχο δικτύου στη ρύθμιση διακομιστή σύνδεσης).
  Ελέγξτε εάν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
 • Το μήνυμα [Already Updated] (Ήδη ενημερωμένο) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
  Η έκδοση του υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι η πιο πρόσφατη.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα την μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα την μεταφέρετε στην μπάρα ηχείων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε τη μονάδα μνήμης flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
 2. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATE_M39R0516.zip στον υπολογιστή σας – και μην ξεχάσετε σε ποιο κατάλογο το αποθηκεύσατε
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. . Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 223 MB (234,798,988 bytes).
Μεταφορά των αρχείων ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Εξαγάγετε το αρχείο της ενημέρωσης από το αρχείο UPDATE_M39R0516.zip
  • Για λειτουργικό σύστημα Mac OS X®:
   1. Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_M39R0516.zip
   2. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα "UPDATE"
  • Για λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_M39R0516.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Εξαγωγή όλων"
    Σημείωση: Στα Windows® 8.1, Windows® 10, το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον Internet Explorer®. Για να εντοπίσετε το φάκελο Λήψεις, κάντε κλικ στο πλακίδιο "Επιφάνεια εργασίας" από την οθόνη Έναρξη και κατόπιν εντοπίστε το αρχείο λήψης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows
   2. Στο παράθυρο "Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip)", πατήστε "Εξαγωγή"
   3. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος με το όνομα "UPDATE"
    Σημείωση: Θα γίνει εξαγωγή τεσσάρων αρχείων: MSB39-FW.BIN και MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN, και MSB39FW_MB.ID
 2. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας
 3. Μεταφορά του φακέλου UPDATE στη συσκευή αποθήκευσης USB:
  • Για λειτουργικό σύστημα Mac OS X®:
   1. Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο UPDATE στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για λειτουργικό σύστημα Windows:
    Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στο φάκελο UPDATE
   1. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή προς... και κατόπιν κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή σας USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:)
   2. Ο φάκελος ενημέρωσης αντιγράφεται στη συσκευή USB.
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί, αν ο φάκελος δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν τροποποιηθεί το όνομα του φακέλου.
 4. Μετά την αντιγραφή του φακέλου UPDATE, αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας
Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Πρώτα προετοιμάστε τον εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρετε την ενημέρωση στην μπάρα ηχείων.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. (Οπότε, αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως είσοδο σήματος)
 2. Ενεργοποιήστε τη μπάρα ηχείων
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει τα 4 αρχεία
Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε [Setup] (Ρύθμιση) > [Software Update] (Ενημέρωση λογισμικού) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη του τηλεχειριστηρίου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER
 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε "Update via USB Memory" (Ενημέρωση μέσω μνήμης USB) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER
 3. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Βρέθηκαν αρχεία ενημέρωσης στη συσκευή αποθήκευσης USB. Θέλετε να γίνει ενημέρωση του λογισμικού; Τρέχουσα έκδοση M39.R.xxxx. Νέα έκδοση M39.R.0516. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά την ενημέρωση.). Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 4. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα [Update Caution] (Προσοχή! Ενημέρωση!). Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Η ενημέρωση ξεκινά.
 6. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα "UPDT" στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
 7. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί όταν στην εμπρός οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη DONE (Τέλος). Η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί αυτόματα.
  Σημείωση: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος στη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι M39.R.0516, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και μια συσκευή μνήμης USB.

 • Οι ενδείξεις "UPDT" και "ERROR" εμφανίζονται εναλλάξ στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
  3. Δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία του συστήματος, ενώ ήταν σε εξέλιξη η ενημέρωση.
  Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης UPDATE_M39R0516.zip που έκανα λήψη από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης.
  Η λήψη του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο και να επαναλάβετε τη λήψη.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
  3. Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης