Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WH-1000XM4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο τα ακουστικά δεν μπορούν να συζευχθούν σε υπολογιστή με Windows

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο όταν υπάρχουν 2 συσκευές Bluetooth που συνδέονται ταυτόχρονα, οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται και επανασυνδέονται επανειλημμένα
 • Βελτιώνει τη γενική απόδοση των ακουστικών

Απαιτήσεις συστήματος

 • Σε συσκευή Android (έκδοση 5.0 μεταγενέστερη) ή σε συσκευή iOS (iOS 11.0 ή μεταγενέστερη)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony | Headphones Connect"
 • Τα ακουστικά πρέπει να συνδεθούν στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 2.0.7 για WH-1000XM4

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 2.0.7

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 05-11-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού ως εξής.

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 3. Πατήστε τις τρεις κουκκίδες (κουμπί μενού) στην επάνω δεξιά γωνία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
 4. Επιλέξτε την Έκδοση της συσκευής σας που εμφανίζεται στο Μενού. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
 5. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν το κάνετε αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστούν ακατάλληλα για χρήση.
 • Μην πραγματοποιείτε την ενημέρωση σε μια τοποθεσία όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως σε τρένο, σε μέρος όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα ή κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, σε ασύρματο τηλέφωνο ή σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz.
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (συσκευή Android/iOS και ακουστικά) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια από τη συσκευή Android ή iOS που διαθέτετε, πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 • Όταν κάνετε ενημέρωση στα ακουστικά αφότου τα έχετε βγάλει, επιλέξτε "Do not turn off" (Να μην γίνει απενεργοποίηση) στη λειτουργία Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση) της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect". Αν επιλέξετε "Off when headphones are taken off" (Απενεργοποίηση με την αφαίρεση των ακουστικών), τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά και θα ανασταλεί η μεταφορά δεδομένων του αρχείου ενημέρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθούν τα ακουστικά σας και θα επανασυνδεθεί το Bluetooth, η μεταφορά δεδομένων θα συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε την τελευταία φορά. Αν αλλάξατε τις ρυθμίσεις για αυτήν την ενημέρωση, επαναφέρετέ τις αφότου ολοκληρωθεί αυτή η ενημέρωση.

Πριν από την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 4,0 MB.
 • Για συσκευές iOS, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Google Assistant" πριν από την ενημέρωση.
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android/iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση.

Λήψη και εγκατάσταση

Για την ενημέρωση αυτών των ακουστικών, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή στη συσκευή Android.
 • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ακουστικά.
 • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  • Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο παρελθόν, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Android.
  • Αν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο παρελθόν, επιλέξτε τα ακουστικά σας.
 3. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
 4. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη "Headphone update available" (Διαθέσιμη ενημέρωση για τα ακουστικά). Μπορείτε να πατήσετε "More Info" (Περισσότερες πληροφορίες).
 5. Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται η "Έκδοση 2.0.7" και πατήστε "ΟΚ" για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
 6. Αφού ξεκινήσει η λήψη και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Bluetooth Pairing Request] (Αίτημα σύζευξης Bluetooth), πατήστε "Pair" (Σύζευξη). Η ενημέρωση θα συνεχιστεί. (Μόνο για συσκευές iOS)
 7. Η μεταφορά ξεκινά. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη, αφού ολοκληρωθεί η λήψη.
 8. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου ένα λεπτό.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστραφούν. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα αποσύνδεσης, περιμένετε μέχρι να γίνει αυτόματα η επανασύνδεση.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε "OK".
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση έχει αναβαθμιστεί στο ακόλουθο βήμα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα [Check the firmware version] (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού).

Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού "2.0.7", η αναβάθμιση ήταν επιτυχημένη.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε "OK".
 2. Επανεκκινήστε τα ακουστικά (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά).
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Εάν η έκδοση εμφανίζεται ως η 2.0.7, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά την ενημέρωση υλικολογισμικού. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην επιλογή "Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού" σε αυτήν τη σελίδα.