Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • XAV-3550D

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διορθώνει το πρόβλημα όταν κατά την αρχή της αναπαραγωγής ενός αρχείου FLAC γίνονται διακοπές, όταν τα δεδομένα ήχου περιλαμβάνονται στο πρώτο τμήμα του αρχείου
 • Βελτιώνει την ασφάλεια υλικολογισμικού του προϊόντος

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο έλεγχος μέσω αφής της λειτουργίας WebLink Cast δεν ανταποκρίνεται όταν είναι σε λειτουργία η Host App με iOS 13.4 ή μεταγενέστερη έκδοση

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου zip

 • XAV-3550D_V112.zip

Έκδοση αρχείου

 • 1.12

Μέγεθος αρχείου

 • 8,44 MB (8.855.246 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 05-11-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ελέγξετε την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας:
Αν η έκδοση εμφανίζεται ως 1.12, δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα.
 2. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις) από την αρχική οθόνη.
 3. Επιλέξτε "General" (Γενικά).
 4. Επιλέξτε "Firmware Version" (Έκδοση υλικολογισμικού). Στη συνέχεια, εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

Λήψη και εγκατάσταση

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας με τουλάχιστον 10 MB διαθέσιμου χώρου και χρησιμοποιήστε μια συσκευή USB με έως και 32 GB μνήμης (FAT16/FAT32).
  Σημειώσεις:
  • Δεν υποστηρίζεται μνήμη USB με μορφή exFAT.
  • Δεν υποστηρίζεται μνήμη USB με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 32 GB.
 2. Διασφαλίστε ότι ο υπολογιστής σας να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
 3. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας.
 4. Αποσυμπιέστε το ληφθέν αρχείο zip. Υπάρχουν 3 αρχεία (SMSO1120.FIR/SMMD1120.U88/SMDS1120.up6).
 5. Αντιγράψτε και τα 3 αρχεία στο ριζικό κατάλογο της μνήμης USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας.
 6. Αποσυνδέστε την μνήμη USB από τον υπολογιστή σας.

Σημαντική σημείωση

 • Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές σημείο και βάλτε μπροστά τον κινητήρα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πτώση τάσης στην τροφοδοσία ρεύματος της μονάδας.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην αποσυνδέσετε την μνήμη USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα μετά την ενημέρωση.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB της κύριας μονάδας.
 2. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις) στην αρχική οθόνη. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το εικονίδιο "Settings" (Ρυθμίσεις), σύρετε από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης και κατόπιν από τα δεξιά προς τα αριστερά.
 3. Επιλέξτε "General" (Γενικά).
 4. Επιλέξτε "Firmware Version" (Έκδοση υλικολογισμικού).
 5. Επιλέξτε "Update" (Ενημέρωση).
  • Ελέγξτε τη δομή αρχείου της μνήμης USB, αν δεν μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Update" (Ενημέρωση). Το αρχείο ενημέρωσης μπορεί να μην αποθηκευτεί στη σωστή θέση στη μνήμη USB ή ο τύπος αρχείου μπορεί να μην υποστηρίζεται.
  • Αν στη μονάδα εμφανιστεί το μήνυμα "Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port" is displayed on the [Επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης και συνδέστε τη συσκευή USB (με το υλικολογισμικό ενημέρωσης) στη θύρα USB], ελέγξτε τα αρχεία στη μνήμη USB. Η μνήμη USB μπορεί να μην περιέχει το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
  • Κατεβάστε το πιο πρόσφατο αρχείο ενημέρωσης, αν η έκδοση που εμφανίζεται δεν είναι η έκδοση 1.12. Μπορεί να μην χρησιμοποιείτε το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
 6. Επιλέξτε ξανά "Update" (Ενημέρωση). Στη συνέχεια, η μονάδα θα ξεκινήσει την ενημέρωση.
  Η ενημέρωση θα χρειαστεί περίπου 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Βήμα 2: Διασφάλιση της επιτυχημένης ενημέρωσης

 1. Ενεργοποιήστε (ON) την κύρια μονάδα.
 2. Επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις) στην αρχική οθόνη.
 3. Επιλέξτε "General" (Γενικά).
 4. Επιλέξτε "Firmware Version" (Έκδοση υλικολογισμικού). Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη 1.12 ως ο αριθμός "έκδοσης", αυτό σημαίνει ότι η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί.

Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή USB.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το κουμπί Update (Ενημέρωση) είναι γκρι: Ελέγξτε ότι τα αρχεία SMSO1120.FIR, SMMD1120.U88 και SMDS1120.up6 είναι σωστά αποθηκευμένα στον ριζικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB.

Εμφανίζεται το μήνυμα [This data is not compatible] (Αυτά τα δεδομένα δεν είναι συμβατά): Η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να είναι ελαττωματική ή να μην περιέχει τα σωστά αρχεία ενημέρωσης. Διαγράψτε τα υπάρχοντα αρχεία από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή χρησιμοποιήστε μια διαφορετική συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία λήψης και ενημέρωσης από την αρχή.