Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-G700
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα μοντέλα που αναφέρονται. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο μπορεί να μην υπάρχει έξοδος ήχου από το υπογούφερ όταν αυτό είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω Bluetooth
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο μπορεί να μην υπάρχει έξοδος ήχου κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο το σύστημα ζητάει αριθμό PIN κατά τη σύζευξη Bluetooth σε υπολογιστή με Windows

Παλαιότερα οφέλη και βελτιώσεις

 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο, σε Apple® Mac OS®, ακούγεται ένας διαπεραστικός ήχος ή ήχος καμπάνας σε ήχο Bluetooth®
 • Βελτιώνει την ασφάλεια της λειτουργίας Bluetooth
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο μπορεί να μην υπάρχει έξοδος ήχου κατά τη σύνδεση σε PS4™ ή PS4 Pro™
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο μπορεί να μην υπάρχει έξοδος ήχου YouTube™

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • Mac OS X
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλους τους υπολογιστές.
 • Το παραπάνω λειτουργικό σύστημα πρέπει να είναι εγκατεστημένο κατά την αποστολή του υπολογιστή από το εργοστάσιο. Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για τα αναβαθμισμένα περιβάλλοντα ή τα περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης.
 • Το συνιστώμενο περιβάλλον δεν είναι εγγυημένο για όλους τους υπολογιστές.Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία σε προϊόντα που έχετε εγκαταστήσει εσείς στον υπολογιστή σας, σε αναβαθμισμένα προϊόντα, σε περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης και σε περιβάλλοντα πολλών οθονών.

Τι χρειάζεστε

 • Συσκευή αποθήκευσης USB: Προετοιμάστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με διαμόρφωση FAT32.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με διαφορετική διαμόρφωση από FAT32.
 • Τύπος USB:USB2.0
 • Χωρητικότητα: πάνω από 256MB
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB.
 • Δεν είναι εγγυημένη για χρήση με προσαρμογέα μετατροπής συσκευής αποθήκευσης USB και διανομέα USB.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.062 για το HT-G700

Έκδοση αρχείου

 • 1.062

Μέγεθος αρχείου

 • 1.80 MB (1.890.757 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 01-12-2020

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.062 ή μεγαλύτερος, δεν απαιτείται ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση γίνεται κανονικά.
 2. Συνδέστε το υπογούφερ με αυτήν τη μονάδα.
  Ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του υπογούφερ με αυτήν τη μονάδα.
  (Εμφανίζεται διαφορετική έκδοση λογισμικού ανάλογα με το αν είναι συνδεδεμένο ή όχι το υπογούφερ)
 3. Πατήστε με τη σειρά [MENU] (ΜΕΝΟΥ) → [βέλος προς τα κάτω] → SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) και το κουμπί [ENTER] στο τηλεχειριστήριο.
 4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [βέλος προς τα κάτω] για να επιλέξετε VERSION (ΕΚΔΟΣΗ) και το κουμπί [ENTER] στο τηλεχειριστήριο.
 5. Οι πληροφορίες έκδοσης αυτής της μονάδας εμφανίζονται με κύλιση.
 6. Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού.. (Σε περίπτωση που η έκδοση λογισμικού δεν είναι η πιο πρόσφατη, πρέπει να κάνετε ενημέρωση λογισμικού)
  Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.062 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο HT-G700.
 • Μην απενεργοποιείτε το HT-G700 και μην το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα και να χρειαστεί επισκευή.
 • Κατά την ενημέρωση, απαγορεύεται κάθε λειτουργία ώσπου να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Η ενημέρωση λογισμικού αυτής της μονάδας πραγματοποιείται με χρήση συσκευής αποθήκευσης USB. Για τις λεπτομέρειες, δείτε την ακόλουθη διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα σας και να χρειαστεί επισκευή.

Λήψη και εγκατάσταση

Αν ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, μπορείτε να κάνετε ενημέρωση από μια συσκευή αποθήκευσης USB και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να εκτελέσετε την ενημέρωση σύμφωνα με τα βήματα 1 και 2 παρακάτω.

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να μεταφέρετε το ενημερωμένο αρχείο λογισμικού στη συσκευή αποθήκευσης USB

 1. Πατήστε το κουμπί [Download] (Λήψη). Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί [Download] (Λήψη). Θα ξεκινήσει η λήψη.
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στη επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση χωρίς να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 1,80 MB (1.890.757 byte) και ότι η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το μέγεθος διαφέρει, η λήψη μπορεί να απέτυχε. Απορρίψτε το αρχείο και δοκιμάστε ξανά να το κατεβάσετε.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το αρχείο FW_SB1.BIN.
 5. Επιλέξτε Extract all (Εξαγωγή όλων). Αν τοποθετήσατε το αρχείο ενημέρωσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, επιλέξτε Extract (Εξαγωγή) χωρίς να αλλάξετε τον φάκελο προς ανάπτυξη.
 6. Το αρχείο εξαγωγής θα εκκινηθεί αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Extract (Εξαγωγή). Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, δημιουργείται ο φάκελος G700_Update. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το αρχείο FW_SB1.BIN. Η λήψη ολοκληρώθηκε.
 7. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η ένδειξη USB drive (Μονάδα USB) όταν ανιχνεύεται μια συσκευή αποθήκευσης USB από τον υπολογιστή σας.
 8. Κάντε μεταφορά και απόθεση του αρχείου FW_SB1.BIN που κατεβάσατε ακριβώς κάτω από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το αποθηκεύσατε ακριβώς κάτω από τη συσκευή αποθήκευσης USB χωρίς άλλα αρχεία.
 9. Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει το αρχείο FW_SB1.BIN στη συσκευή αποθήκευσης USB. Η μεταφορά του αρχείου ενημέρωσης ολοκληρώθηκε. Συνεχίστε στο [Step 2: Update the software of this unit] (Βήμα 2:Ενημερώσετε το λογισμικό αυτής της μονάδας).

Βήμα 2: Ενημερώστε το λογισμικό αυτής της μονάδας

 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος αυτής της μονάδας.
 2. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσία (τροφοδοσία) σε αυτήν τη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε έως ότου η οθόνη εμφανίσει την προηγούμενη είσοδο.
  ένα παράδειγμα όταν η προηγούμενη είσοδος στην οθόνη ήταν TV
  είσοδος TV
 3. Βεβαιωθείτε αν υπάρχει συνδεδεμένο υπογούφερ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν είναι συνδεδεμένο, συνδέστε το με αυτήν τη μονάδα. Ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του υπογούφερ με αυτήν τη μονάδα.
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB για την ενημέρωση λογισμικού σε αυτήν τη μονάδα.
 5. Πατήστε τα κουμπιά [MENU] (ΜΕΝΟΥ) → [βέλος προς τα κάτω] με αυτήν τη σειρά στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) με το κουμπί [ENTER] στο τηλεχειριστήριο.
 6. Επιλέξτε START (ΕΝΑΡΞΗ), πατώντας το κουμπί ENTER του τηλεχειριστηρίου.
 7. Η διαδικασία ενημέρωσης θα ξεκινήσει και η οθόνη θα είναι όπως παρακάτω.
  ποσοστό
 8. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη DONE (ΤΕΛΟΣ), η μονάδα θα επανεκκινηθεί αυτόματα και κατόπιν η διαδικασία ενημέρωσης θα ολοκληρωθεί.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση διαρκεί περίπου 3-10 λεπτά.
 9. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση λογισμικού έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση ανατρέχοντας στη διαδικασία Check the firmware version (Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κατά την ενημέρωση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα σας και να χρειαστεί επισκευή.
 • Κατά την ενημέρωση, απαγορεύεται κάθε λειτουργία ώσπου να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.