Εγκατάσταση

  1. Download the driver
  2. Double click Setup.exe (please note that it is not necessary to remove the preinstalled driver or older driver updates that you might have installed)
  3. The driver will now install at a certain time during the installation process it will seem as if the progress bar stops this is normal
  4. Make sure that "Yes, I want to restart my computer now" is selected and click Finish
  5. Your VAIO will now restart and once restarted completely the updated driver will be installed

What does this driver update fix?

A noise that occurs when playing back an 8 bit recording

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • ACD_Rlt_510005590.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.93 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 13-75-2004