Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση

Audio Driver Update Version 6.14.1.3873

Fixes issue(s):
- Stutering sound on DVD Playback
Special note:
Please install the following patches at the same time
-WinDVD registry patch (ds.reg)
-WinDVD Update Patch Version 4.0.11.89
-Audio Driver Update Version 6.14.1.3873
Installation instructions:
1. Download the Audio Driver Update Version 6.14.1.3873 to your downloads folder
2. Browse to your downloads folder
3. Double click ACD_Sig_614013873031103.zip
4. Double click setup.exe to run the patch
5. On the "Welcome" window select Modify and click Next

6. On the "Select components" Window make sure that both check boxes are checked and click Next

7. Wait until the drivers are updated and click Finish

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • ACD_Sig_614013873031103.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.34 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 10-47-2004