Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση

SoundMax Integrated Digital Audio Driver Version 5.12.1.3620-030715 for Windows XP

This driver resolves the issue where the sound volume from AV-out is low.

Download instructions

 1. Download the file5.12.1.3620-030715.exeto a download directory (please note this directory for reference)
 2. Go to the directory where the file was downloaded and double-click5.12.1.3620-030715.exeto unzip it - The WinZip Self-Extractor program starts.
 3. ClickUnzip.
 4. ClickOK.
 5. Click Close to exit WinZip Self-Extractor.
 6. The file will be extracted to the following directoryC:\ audio driver. (But if you specified a different directory path in the Unzip to folder box, please note this directory for reference)

Installation

 1. Exit all running applications
 2. OpenC:\ audio driver.
 3. Double-clickSetup.exe..
 4. The Install wizard starts.
 5. Add, remove, or update componentsis selected.
 6. ClickNext- Wait while Setup installs the new software
 7. ClickFinish.
 8. The computer restarts.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • ACD_smx_51213620030715.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 4.02 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 81-71-2003