Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση

Audio (SoundMAx Integrated Digital Audio) Driver Version 5.12.1.3860 for Microsoft Windows XP

Download Procedure

 1. DownloadACD_SMX_51213860.exeand save it to a download directory.
 2. Go to the download directory.
 3. Double-clickACD_SMX_51213860.exe.
 4. ClickUnzip- The file is extracted toC:\SP-006698-01.
 5. ExitWinZip Self-Extractor.

Installation Procedure

 1. Close all running programs.
 2. OpenDevice Manager(Click [Start]- right-Click [My Computer] - click [Properties]- [Hardware] Tab - [Device Manager] button.)
 3. In Device Manager, expandSound, video and game controllers.
 4. Right-clickSoundMAX Integrated Digital Audio, and then clickUpdate Driver.
 5. TheHardware Update Wizardstarts.
 6. SelectInstall from a list or specific location (Advanced).
 7. ClickNext.
 8. SelectInclude this location in the search.
 9. Browse toC:\SP-006698-01.
 10. ClickOK.
 11. ClickNext. Wait while the Wizard installs the software.
 12. ClickFinish.
 13. ClickYesto restart the computer.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • ACD_SMX_51213860.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 1.13 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 12-11-2003