Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση


BIOS Update R0080F1

Change from previous version:
- Graphic performance was tuned up and optimized.

IMPORTANT NOTES!
You must also download and install the following updates available through the VAIO-Link Website:
- WinDVD Update
- ATI graphics driver Update
- VAIO SLIT screen saver update

Download and Installation

!Make sure that your VAIO is connected to the mains, close all applications and disconnect all peripherals
1. Download the update
2. Double click the file to start the update
3. Click Update
4. Click OK
5. Click OK to shut down your VAIO
6. Once your VAIO has shut down completely you can restart it again and the bios update will be completed.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • AIBSYS-00772903-UN.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 822.19 Kb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 31-11-2004