Εγκατάσταση

Αναβάθμιση BIOS 3004.003

Αυτή η Αναβάθμιση BIOS επιδιορθώνει το εξής πρόβλημα:

- Ορισμένες φορές, όταν το σύστημα συνεχίζει από κατάσταση αδράνειας, κολλάει.

1. Οδηγίες Λήψης

1. Κάντε λήψη του αρχείου"AIBSYS-01348202-UN.exe", και αποθηκεύστε το στον κατάλογο των ληφθέντων αρχείων (π.χ. C:\Download).

2. Εγκατάσταση

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι σε εξέλιξη.
2. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση. Καθορίστε τον κατάλογο C:\Download\.
3. Επιλέξτε το αρχείοAIBSYS-01348202-UN.exe. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
4. Θα εμφανιστεί ένα Παράθυρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση για να εκκινήσετε την ενημέρωση του BIOS
6. Περιμένετε ενώ το BIOS ενημερώνεται.ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!
7. Κλείστε τον υπολογιστή όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
8. Ανοίξτε τον υπολογιστή.

3. Πώς να ελέγξετε την έκδοση του BIOS :

1. Ανοίξτε τον υπολογιστή.
2. Πατήστε F2 για να μεταβείτε στην Εγκατάσταση BIOS, όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Sony
3. Δείτε το στοιχείο "Έκδοση BIOS" στο κυρίως μενού.
4. Επαληθεύστε ότι η Έκδοση BIOS είναι3004.003.
5. Πατήστε το πλήκτρο F9 για να φορτώσετε τη ρύθμιση των προεπιλεγμένων παραμέτρων του BIOS. Είναι μαρκαρισμένο το "Ναι". Πατήστε Enter για να επιβεβαιώσετε.
6. Πατήστε το πλήκτρο F10 για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και για έξοδο. Είναι μαρκαρισμένο το "Ναι". Πατήστε Enter για να επιβεβαιώσετε.
7. Μετά από αυτό το σύστημα σας θα επανεκκινηθεί και θα τρέξει τα Windows.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • AIBSYS-01348202-UN.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 751.71 Kb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 38-21-2007