Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση

Graphics (ATI Mobility Radeon X600) Driver Version 6.14.10.6525 for Windows XP

This update resolves the issue of poor video quality during MPEG2-TS file playback in VAIO Zone.

Download and Installation Procedures

1. Download the fileATDVID-00817108-UN.exeand save it to a download directory
2. Close all running programs
3. OpenControl Panel(Click Start -> Control Panel)
4. ClickAdd or Remove Programs
5. SelectATI Display Driverand clickChange/Remove
6. Click Yes to remove the selected application
7. Click Yes to restart the computer
8. When the computer restarts, the Found New Hardware Wizard is displayed
9. Click Cancel to close the Hardware Wizard
10. Go to the download directory and double-clickATDVID-00817108-UN.exe
11. The InstallShield Wizard for ATI Software is displayed
12. Click Next
13. Read the License Agreement and click Yes
14. ClickExpress: Recommended
15. Wait while the Wizard installs the new software
16. Make sureYes, I want to restart my computer nowis selected
17. Click Finish and the computer restarts.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • ATDVID-00817108-UN.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 21.58 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-51-2005