Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτήν την αναβάθμιση (04/07/2011)

Αυτό το αρχείο ενημερώνει το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην έκδοση 1.11 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Βελτιώσεις σε αυτήν την έκδοση

 • Αυτό το λογισμικό αυξάνει την απόδοση της μονάδας και βελτιώνει τη λήψη ορισμένων τοπικών υπηρεσιών.

Μοντέλα που αφορά

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Προειδοποίηση

 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ενημέρωσης. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης και η τηλεόραση ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 • Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην την αποσυνδέετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η τηλεόραση να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται να κάνετε λήψη μιας ενημέρωσης υλικολογισμικού τηλεόρασης που είναι κατάλληλη για την τηλεόραση, ελέγχοντας την ένδειξη χώρας στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Το υλικολογισμικό τηλεόρασης ενδέχεται να είναι διαφορετικό για κάθε χώρα.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Πώς μπορώ να ελέγξω την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης;
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού.
  2. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Settings' [Ρυθμίσεις] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  3. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Set-up' [Ρύθμιση] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  4. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Product information' [Πληροφορίες προϊόντος] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
 • Θα διαγραφούν οι προσωπικές μου ρυθμίσεις μετά την ενημέρωση;
  • Όλες οι ρυθμίσεις χρήστη θα διατηρηθούν.
 • Μπορώ να εγκαταστήσω μια παλαιότερη έκδοση υλικολογισμικού;
  • Η εγκατάσταση παλαιότερου υλικολογισμικού δεν υποστηρίζεται, για να διασφαλιστεί ότι η τηλεόρασή σας παραμένει στη βέλτιστη απόδοση.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η τηλεόραση απενεργοποιείται;
  • Είναι φυσιολογικό να επανεκκινείται η τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η τηλεόραση χρειάζεται περισσότερο χρόνο από το φυσιολογικό για να επανεκκινηθεί, καθώς εκτελεί εγκατάσταση του νέου υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

 1. Προτού κάνετε λήψη του αρχείου, χρειάζεται να αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών παρακάτω.
  • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες προτού κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η τηλεόραση ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
  • Αφού αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών, αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

 2. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 6.263.184 byte.
  • Για να το κάνετε, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, επιλέξτε "Ιδιότητες" και βεβαιωθείτε ότι στην καρτέλα "Γενικά" εμφανίζονται οι σωστές πληροφορίες μεγέθους:  • Αν οι πληροφορίες μεγέθους που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας είναι διαφορετικές, διαγράψτε το αρχείο λήψης, εκκαθαρίστε το cache του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και επαναλάβετε τη λήψη.
 3. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows.
  • Αντιγράψτε το αρχείο sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg στο ριζικό κατάλογο της συσκευής USB που διαθέτετε.

 4. Σημαντικές σημειώσεις:
  • Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να επαναδιαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT32 προτού αντιγράψετε το αρχείο ενημέρωσης σε αυτήν.
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στη συσκευή USB.
  • Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν τροποποιηθεί το όνομα αρχείου.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

 2. Εισαγάγετε τη συσκευή USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης 'sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg' στη θυρίδα USB της συσκευής της τηλεόρασης. 3. Πατήστε το πλήκτρο 'MENU' για είσοδο στο κύριο μενού.

 4. Επιλέξτε 'Ρυθμίσεις' --> 'Ρύθμιση' --> 'Ενημέρωση συστήματος USB'.

 5. Όταν ερωτηθείτε "Θέλετε να αρχίσει η ενημέρωση συστήματος τώρα;", πατήστε [OK].

 6. Για λίγο εμφανίζεται το μήνυμα "Σάρωση"

 7. Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Επιβεβαιώστε πατώντας το [OK]. 8. Η ενημέρωση θα αρχίσει και θα διαρκέσει 1 έως 2 λεπτά, ενώ η πρόοδός της θα υποδεικνύεται από μια γραμμή προόδου στην οθόνη και δύο πράσινες λυχνίες LED που αναβοσβήνουν.

 9. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 10. Μια πράσινη ενδεικτική λυχνία LED ανάβει και πάλι και η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτομάτως.

 11. Αφαιρέστε τη συσκευή USB.

 • Πώς μπορώ να ελέγξω την έκδοση υλικολογισμικού της τηλεόρασης;
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού.
  2. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Settings' [Ρυθμίσεις] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  3. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Set-up' [Ρύθμιση] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  4. Πλοηγηθείτε στην επιλογή 'Product information' [Πληροφορίες προϊόντος] και πατήστε ΟΚ για να την επιλέξετε.
  5. Επιβεβαιώστε τον αριθμό έκδοσης.
  6. Αν ο αριθμός έκδοσης που εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή είναι 1.11.xxx*, η τηλεόραση ενημερώθηκε σωστά.

   * Το "xxx" προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Δεν επηρεάζει την απόδοση της τηλεόρασης.

Οι ενδεικτικές λυχνίες PIC OFF/TIMER, STANDBY και POWER αναβοσβήνουν με κίτρινο, κόκκινο και πράσινο χρώμα. Συνεχίστε με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία λήψης.
 2. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση, πατώντας το κουμπί POWER στην τηλεόραση.
 3. Πατήστε ξανά το κουμπί POWER και επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Μέγεθος αρχείου

 • -