Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα τηλεόρασης:

 • KDL-32RD430 / RD433 / RD435
 • KDL-40RD450 / RD453 / RD455

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Τι χρειάζεστε

 • έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • μια μονάδα μνήμης USB
 • μια συμβατή τηλεόραση

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της τηλεόρασης. Όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις στην τηλεόραση θα παραμείνουν ίδιες μετά την ενημέρωση.

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η τηλεόραση.
 • Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση - και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Διακόψτε οποιαδήποτε εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη προτού ξεκινήσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

Λήψη της ενημέρωσης

Προτού εγκαταστήσετε την ενημέρωση, πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της από το Διαδίκτυο και να την αποθηκεύσετε σε μια μονάδα μνήμης USB.

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις παρακάτω και κάντε κλικ στο λήψη αρχείου.
 2. Όταν εμφανιστεί η σχετική προτροπή, αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σας. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 57,329,948 byte. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, επιλέξτε Ιδιότητες και ελέγξτε το μέγεθος που εμφανίζεται στην καρτέλα Γενικά.
 3. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, εντοπίστε το αρχείο λήψης sony_tvupdate_2016_8518_enf_auth.zip και αποσυμπιέστε το. Θα δημιουργηθεί τώρα στην τοπική μονάδα δίσκου ένας φάκελος με όνομα sony_dtv02B00B00B0B0_00000100.
 4. Αντιγράψτε το φάκελο στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Εγκατάσταση της ενημέρωσης

Αφού πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου ενημέρωσης, μπορείτε να το εγκαταστήσετε στην τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 5 λεπτά και, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί προτού ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 2. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το αρχείο sony_dtv02B30B07B3B7_00000100στην υποδοχή USB της τηλεόρασης.
 3. Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το ΜΕΝΟΥ HOME.
 4. Επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις] και πατήστε Enter χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
 5. Επιλέξτε Customer support [Υποστήριξη πελατών] και πατήστε Enter χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
 6. Επισημάνετε την επιλογή Software Update > USB και πατήστε Enter χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
 7. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί μία σειρά από διαφορετικά μηνύματα - ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
 8. Η ενημέρωση ξεκινά και μια πορτοκαλί λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει στην πρόσοψη της τηλεόρασης. - Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 9. Όταν στη συσκευή της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα "Firmware update complete" (Η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε), η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα επανενεργοποιηθεί, ώστε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.- Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB και μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή της τηλεόρασης.
 10. Αφού επανενεργοποιηθεί η τηλεόραση, αφαιρέστε τη συσκευή USB σας από την υποδοχή USB.

Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε το αρχικό μενού.
 2. Περιηγηθείτε στην επιλογή Settings [Ρυθμίσεις], επισημάνετε την επιλογή Set-up [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
 3. Περιηγηθείτε στην κατηγορία Product Support [Υποστήριξη προϊόντος] και πατήστε OK.
 4. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού θα πρέπει να εμφανίζεται ως εξής: SOFTWARE VERSION v8518 - αν ο αριθμός έκδοσης είναι v8518 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Ανατρέξτε στις "Συνήθεις ερωτήσεις" μας σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω του Διαδικτύου.

Συνήθεις ερωτήσεις και Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θα διαγραφούν οι προσωπικές μου ρυθμίσεις μετά από την ενημέρωση;
Όχι, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Μπορώ να εγκαταστήσω μια παλαιότερη έκδοση υλικολογισμικού;
Για να διασφαλιστεί ότι η τηλεόραση παραμένει στη βέλτιστη απόδοση, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση παλαιότερου υλικολογισμικού.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης
Είναι φυσιολογικό να επανεκκινείται η τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Κατά την εγκατάσταση του νέου υλικολογισμικού, χρειάζεται περισσότερος χρόνος από το φυσιολογικό για να επανεκκινηθεί η τηλεόραση.

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο

Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ένα από αυτά τα μηνύματα: "An error occurred during the software update" [Προέκυψε κάποιο σφάλμα κατά την ενημέρωση του λογισμικού] ή "Software cannot be updated using this USB device" [Το λογισμικό δεν μπορεί να ενημερωθεί με χρήση αυτής της συσκευής USB]

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB λειτουργεί σωστά. Αν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη του αρχείου ενημέρωσης.
 2. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση, πατώντας το κουμπί POWER στην τηλεόραση.
 3. Πατήστε ξανά το κουμπί POWER και επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα "No newer version of the TV software was found" [Δεν βρέθηκε νεότερη έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης]
Υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στην τηλεόραση νεότερη έκδοση του υλικολογισμικού, οπότε δεν χρειάζεται να το ενημερώσετε.