Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Το λογισμικό EasyLock δημιουργεί μια κρυφή και κρυπτογραφημένη περιοχή στη μονάδα μνήμης flash USB. Αν έχετε ιδιωτικά αρχεία και ανησυχείτε ότι κάποιος ενδέχεται να τα προσπελάσει αν χάσετε τη μονάδα μνήμης flash USB ή το φορητό σκληρό δίσκο σας, μπορείτε να τα προστατεύσετε μέσω στρατιωτικού επιπέδου κρυπτογράφησης AES 256 bit σε λειτουργία CBC, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης, με το λογισμικό EasyLock.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτό το λογισμικό αφορά τις παρακάτω σειρές:

  • USM-P
  • USM-Q
  • USM-U

Μεταβείτε στησελίδα λήψης