Εγκατάσταση

Super Multi Drive Firmware UJ880AD 1.22

This update is a write quality improvement patch.

How do I update this firmware?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600009.exe to run it.
5. Click Next, wait while the wizard updates your software, and then click Finish.
6. Restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600009.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.46 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 30-12-2009