Εγκατάσταση

Graphics Driver (Intel) 8.15.10.1872

What is this?
This is an updated graphics driver.

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it fixes some video playback issues.

What does it fix?
A blue screen may occur when trying to play a video file while a DVD is playing.

How do I perform this update?
  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600216.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600216.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 78.8 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 23-10-2009