Εγκατάσταση

Graphics Driver (Intel) 8.15.10.1872

What is this?
This is an updated graphics driver.

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it fixes some video playback issues.

What does it fix?
A blue screen may occur when trying to play a video file while a DVD is playing.
This version prevents that the driver gets automatically replaced by the Windows inbox driver.

How do I perform this update?
  1. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  2. Double-click EP0000600016.exe to run it.
  3. Wait while the wizard updates your software.
  4. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600016.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 62.15 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 21-10-2009