Εγκατάσταση

BD-Combo Drive UJ140A Firmware - 1.11

What is this?
A firmware is a small computer program which is embedded in a hardware device.
It typically resides on a microchip. The advantage of such a chip is that it can be updated in order to cope with new technical developments or to solve certain issues.

What does it fix?
Writing to 6x media may give issues.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600023.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, shut down the VAIO completely before starting again.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600023.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.72 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-10-2009