Εγκατάσταση

Graphics Driver (Nvidia) 8.15.11.8640

What is this?
This is an updated graphics driver.

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it fixes some compatibility issues.

What does it fix?
The update solves compatibility problems.

How do I perform this update?
 1. Exit all running programs.
 2. Download this update and save it to your hard drive.
 3. Go to Start\Settings\Control Panel.
 4. Select [Add/Remove Programs] icon.
 5. Select "NVIDIA GeForce Drivers" and press [Change/Remove] button.
 6. Click on [Next/OK/Go] to finish the uninstallation
 7. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
 8. Double-click EP0000600011.exe to run it.
 9. Wait while the wizard updates your software.
 10. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000600024.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 80.76 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21-10-2009