Εγκατάσταση

Graphics Driver (Nvidia) 8.15.11.8640

What is this?
This is an updated graphics driver.

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it fixes some compatibilty issues.

What does it fix?
Compatibility issues with Windows 7.

How do I perform this update?
  1. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  2. Double-click EP0000600025.exe to run it.
  3. Wait while the wizard updates your software.
  4. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600025.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 91.13 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 21-10-2009