Εγκατάσταση

Graphics Driver (Nvidia) 8.15.11.8640

What is this?
This is an updated graphics driver.

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it fixes some compatibilty issues.

What does it fix?
Windows 7 compatibility.

How do I perform this update?
  1. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  2. Ensure that your VAIO is switched to SPEED mode, so that the NVIDIA graphics chipset is used.
  3. Double-click EP0000600042.exe to run it.
  4. Wait while the wizard updates your software.
  5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600042.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 85 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 23-10-2009