Εγκατάσταση

Bluetooth Enumeration patch - 2009101501 32bit

Is this relevant for you?
It is recommended to install this driver update if you have performed a full system recovery on your system.

What does it fix?
Bluetooth may not be detected correctly in Device Manager after a full system recovery.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600049.exe to run it.
5. Click Next, wait while the wizard updates your software, and then click Finish.
6. Restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600049.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.08 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 28-10-2009