Εγκατάσταση

Microsoft Touch Pack 1.0.093 - 091020

What is this?
Microsoft Touch Pack for Windows 7 is a collection of games and programs that you interact with using your fingers.

What does it fix?
Microsoft Rebound may stop responding

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600060.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600060.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 856.32 Kb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 92-22-2010