Εγκατάσταση

Graphics Driver (Intel) 8.14.10.2011

What is this?
This is an updated graphics driver.

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it fixes some video issues.

What does it fix?
A blue screen may while playing videos in Windows Media Player.

How do I perform this update?
  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600159.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600159.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 111.19 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 23-10-2009