Εγκατάσταση

iTunes Trademark Notation Unified Update Program - 1.0.1.09180


What does it fix?
This update has several stability and functionality improvements, including MPEG2 playback issues in Windows 7 Home Basic.
It also corrects the iTunes trademark notation.

How do I perform this update?

  1. Exit all running programs.
  2. Download this file and save it to a download directory.
  3. Go to the directory where the file was downloaded and double-click it to start the installation.
  4. Follow the onscreen instructions. After the installation is finished, reboot the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600066.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 14.5 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 17-11-2009