Εγκατάσταση

Setting Utility Series 5.0.1.10300

What is this?
This utility applies some default settings to various VAIO applications.

What does it fix?
After uninstalling an application that was assigned to S button, other applications later assigned to S button cannot start.
Changes to Battery care function cannot be saved.
The default setting for battery care function is changed.
Improvement of battery charge feature.

How do I perform this update?

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600068.exe to install the new version. Wait while the wizard updates your software.
  5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600068.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 6.14 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 30-12-2009