Εγκατάσταση

VAIO Location Search 1.3.0.10280

What is this?
This tool provides GPS data to the Google Maps interface.

Is this relevant for you?
It is recommended for system stability

What does it fix?
This update improves system stability
When PlaceEngineService is scanning, the throughput of WLAN fails.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600392.exe to uninstall the previous version of VAIO Location Search.
5. Click Finish and reboot.
6. Double-click EP0000600392.exe again to install the new version.
7. Wait while the wizard updates your software.
8. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600392.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 19.32 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 27-11-2009