Εγκατάσταση

Graphics Driver (NVIDIA) 8.15.10.1872 32bit

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
The EULA message is updated.

Manual installation steps
 1. Exit all running programs.
 2. Download this update and save it to your hard drive.
 3. IMPORTANT: before continuing with the installation:
  1. please run the nVidia Graphics Driver Uninstaller, which can also be found in the downloads section.
  2. make sure the latest available BIOS version is installed
 4. Double-click EP0000600088.exe to install the new version.
 5. Wait while the wizard updates your software.
 6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000600088.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 123.9 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 30-12-2009