Εγκατάσταση

WinDVD Update 10.0.5.164

What is this?
WinDVD is DVD Movie Playback software

Is this relevant for you?
It is recommended to install this update if you use your VAIO for DVD playback.

What does it fix?
WinDVD may crash when playing a DVD movie after AVCHD content.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600094.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600094.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 37.2 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 30-12-2009