Εγκατάσταση

LocalImporter Photo Retrievement Patch 2.0.2.12150

What is this?
LocalImporter is part of the preinstalled Sony Home Network application suite.

What does it fix?
This patch solves a photo retrievement problem for LocalImporter.

Manual installation instructions

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click it to run it.
5. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600095.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.11 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 29-31-2010