Εγκατάσταση

SATA Driver (Intel) (Non-RAID) 9.5.4.1001

Is this relevant for you?
This is a recommended update, as it may be required for data integrity on your hard disk.

What does it fix?
The Operating System may crash after suspending and resuming multiple times.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600108.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, shut down the VAIO completely before starting again.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600108.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 13.33 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 13-22-2010