Εγκατάσταση

Graphics Driver (Intel) 64bit for VPCB11 8.15.10.2040

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
This update improves HDMI compatibility.

How do I perform this update?

 1. Exit all running programs.
 2. Download this update and save it to your hard drive.
 3. Double-click EP0000600679.exe to run it.
 4. Wait for about 5 minutes.
 5. Go to Device Manager, and open the properties of Intel® Graphics Media Accelerator HD.
 6. Make sure the version is 8.15.10.2040. If it is not, you may have to wait a bit longer for the driver to install completely.
 7. Click OK, and restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000600679.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 120.06 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 51-22-2010