Εγκατάσταση

PMB VAIO Edition Settings (Video Format Setting) 1.0.00.03030

What is this?
PMB VAIO Edition is a software suite which enables you to browse and manipulate videos and still images imported to your computer.

What does it fix?
This update corrects PMB"s video format setting depending on system locale settings.

Manual installation instructions

Note: this update needs to be installed for every user account which is used on the VAIO.

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600118.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600118.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.34 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 01-43-2010