Εγκατάσταση

VAIO DVD Menu Data Update 2.0.01.02050

What is this?
VAIO DVD Menu Data is part of Click to Disc, which allows to create video discs.

What does it fix?
In PMB VAIO Edition Plug-in for Click to Disc, Playlist cannot selected in Chronicle design.

Manual installation instructions

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600293.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600293.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.24 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-32-2010