Εγκατάσταση

VAIO Event Service 5.0.2.03030

What is this?
This application runs in the background, and manages functionality of the VAIO function keys.

What does it fix?
VAIO Control Center Adjust Resolution does not correctly adjust size of image to fit the TV screen when connected to HDTV via HDMI.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600122.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600122.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 5.19 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-32-2010