Εγκατάσταση

VAIO Content Metadata Manager Light Analysis Setting 1.0.0.03050

What is this?
This is a software library, which assists VAIO Content Importer / Exporter in analysing and working with media content.

What does it fix?
This patch turns off the content analysis function of VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager to reduce the PC load.

Manual installation instructions

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600123.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600123.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 6.21 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 01-43-2010