Εγκατάσταση

VAIO Recovery Center Update Program 1.8.0.64

What is this?
VAIO Recovery Center is an application which allows you to reinstall bundled applications and/or the Microsoft Windows operating system.

Is this relevant for you?
It is recommended to install this update.

What does it fix?
This fixes an issue where the recovery disc could not be created.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600125.exe to run it.
5. Wait for the installation to complete automatically.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600125.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2879.3 KB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 38-41-2010