Εγκατάσταση

VAIO Event Service 5.0.3.05060

What is this?
This application runs in the background, and manages functionality of the VAIO function keys.

What does it fix?
Volume Control by Fn+F3/F4 or remote control does not always work
Application Switch or Application end by remote control does not always work
Color Mode Setting Function does not work (for models implemented with Color Mode Setting Function).

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600144.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600144.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 5.27 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 85-63-2010