Εγκατάσταση

Click to Disc Upgrader - 1.2.73.04270

What is this?
Click to Disc is a Sony application that lets you easily create your original Blu-ray Disc and DVD disc with a disc menu.

Is this relevant for you?
It is recommended to install this update if you use Click to Disc for burning video discs.

What does it fix?
Videos can now also be imported from an SD Card.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600145.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600145.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 50.68 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 10-63-2010