Εγκατάσταση

VAIO User Guide Update - 1.0.1.05140

What is this?
This update copies the latest version of the VAIO User Manuals to the Documentation folder.

Manual installation instructions

  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600147.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600147.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 18.64 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 31-62-2010