Εγκατάσταση

VAIO Control Color Setting MRLE Updater 1.5.2.05210

What is this?
This update adds Motion Reality setting to the VAIO Control Center.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600151.exe.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600151.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.57 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 31-62-2010